Mgr Aleksandra Podyma

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

 

Zakres usług medycznych:

  • Psychoterapia poznawczo-behawioralna
  • Psychologiczna interwencja kryzysowa  
  • Terapia Zmiany Antyzdrowotnych Nawyków

 

Miejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed, ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

Magister psychologii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista interwencji kryzysowej (certyfikat International Critical Incident Stress Foundation): Interwencja Kryzysowa w kontakcie indywidualnym; Interwencja Kryzysowa w kontakcie grupowym, certyfikowany instruktor jogi.

Szkolenia zawodowe: Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej; Kryzys i Interwencje Kryzysowe pod kierownictwem  dr Natalii Liszewskiej realizowane na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS

Pani mgr. Aleksandra Podyma jest czynnym psychoterapeutą, obecnie pracuje na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi diagnozę psychologiczną, psychoterapię indywidualną i grupową.

W obszarze jej kompetencji zawodowych szczególnie istotnym jest umiejętność integracji różnych doświadczeń zawodowych – pracy klinicznej prowadzonej w modelu stricte medycznym z oddziaływaniami  psychoterapeutycznymi i rozwojowo-relaksacyjnymi (z elementami jogi).

Pani mgr Aleksandra Podyma w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzi psychoterapię w modelu poznawczo-behawioralnym pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi, fobiami oraz innymi zaburzeniami nerwicowymi. Prowadzi również krótkoterminową terapię wspierającą w modelu poznawczo-behawioralnym skierowaną do pacjentów w kryzysie psychicznym oraz interwencję kryzysową dla osób doświadczających sytuacji traumatycznej (lub z już rozpoznanym PTSD). 

Pani mgr. Aleksandra Podyma w Poradni Medycyny Snu HarmonyMed prowadzi ustrukturalizowaną psychoterapię poznawczo-behawioralną dedykowaną pacjentom z bezsennością oraz innymi zaburzeniami snu.

Pani mgr Aleksandra Podyma prowadzi również Krótkoterminową Terapię Dystresu wspierającą proces leczenia bezsenności w swoim autorskim modelu – integrując  typowe oddziaływania psychoterapeutyczne (wywodzące się z metody poznawczo-behawioralnej) z pogłębionymi interwencjami wglądowo-relaksacyjnymi (joga jako narzędzie pracy z ciałem).