Karolina Widuch

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta dorosłych,  psychoterapeuta dzieci i młodzieżyZakres usług medycznych:

  • Psychoterapia psychodynamiczna dorosłych
  • Psychoterapia psychodynamiczna młodzieżyMiejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

Magister psychologii, psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta młodzieży. Kilkuletnie doświadczenie kliniczne. 

Szkolenia zawodowe z zakresu psychoterapii

Całościowe, czteroletnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, prowadzone przez Krakowskie Towarzystwo Psychodynamiczne

Wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski: psychologia

 

Doświadczenie kliniczne

Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej Salus w Długołęce (Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych; Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży): psychoterapeuta psychodynamiczny dorosłych; psychoterapeuta psychodynamiczny dzieci i młodzieży, psycholog (konsultacje wstępne i diagnoza psychologiczna, interwencja kryzysowa oraz wsparcie psychologiczne)

Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej Salus w Miliczu (Oddział Dzienny Psychiatryczny; Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych; Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży): psychoterapeuta psychodynamiczny dorosłych; psychoterapeuta psychodynamiczny dzieci i młodzieży, psycholog (warsztaty kompetencji społecznych), psycholog (konsultacje wstępne i diagnoza psychologiczna, interwencja kryzysowa oraz wsparcie psychologiczne)

Poradnia Zdrowia Psychicznego Homine. Psychoterapeuta psychodynamiczny dzieci i młodzieży, psycholog (konsultacje psychologiczne dzieci i młodzieży, terapia grupowa, socjoterapia dzieci).

Fundacja Bezpieczna Przystań we Wrocławiu. Psycholog (wsparcie i konsultacje psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób z zaburzeniami psychicznymi).

Dom Pomocy Społecznej o profilu psychiatrycznym. Psycholog (wsparcie psychologiczne, ocena sprawności poznawczej, terapia grupowa)

 

Staże kliniczne

Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu: psychoterapia grupowa, psychologiczne wsparcie indywidualne dzieci i młodzieży.

Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu: diagnoza psychologiczna, psychoterapia psychodynamiczna

Pani mgr Karolina Widuch jest psychoterapeutką z wieloletnim doświadczeniem klinicznym wyniesionym z pracy w ośrodkach prowadzących leczenie i psychoterapię dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

Pani mgr Karolina Widuch ma doświadczenie pracy w zintegrowanych zespołach klinicznych skupiających lekarzy, psychologów i psychoterapeutów prowadzących leczenie pacjentów z zróżnicowanymi rozpoznaniami klinicznymi.

W Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed pani mgr Karolina Widuch prowadzi psychoterapię w modelu psychodynamicznym pacjentów dorosłych z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi oraz zaburzeniami osobowości. Prowadząc psychoterapię koncentruje się na oddziaływaniach psychologicznych, których celem jest wzmocnienie struktury ego oraz poprawa kompetencji funkcjonalnych pacjenta. W modelu prowadzonej przez nią terapii istotną jest zarówna wnikliwa analiza wzorca relacyjnego pacjenta (ze zwróceniem szczególnej uwagi na relacje bieżące) jak i też praca nad aktualnymi problemami życiowymi wnoszonymi przez niego.

Pani mgr Karolina Widuch w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzi również psychoterapię młodzieży w modelu psychodynamicznym. Dominującym obszarem pracy terapeutycznej są trudności emocjonalne, relacyjne i behawioralne zgłaszane przez nastolatka oraz jego bliskich. W jej ocenie ich adekwatne rozumienie i następcza terapia wymagają zawsze pełnego poszanowania autonomii młodego pacjenta i zrozumienia jego potrzeb rozwojowych.  Wcześniejsze doświadczenia zawodowe pani mgr Karoliny Widuch w pracy z zarówno adolescentami jak i ich rodzicami pozwalają jej na wdrożenie wyważonych i przemyślanych oddziaływań psychoterapeutycznych.  

Pani mgr Karolina Widuch pracuje pod stałą superwizją, regularnie uczestniczy w szkoleniach zawodowych i seminariach klinicznych. Jest czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.