Agnieszka Maciejewska-Ojrzyńska

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

 

Zakres usług medycznych:

  • Psychoterapia psychodynamiczna

 

Miejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed, ul. Mierosławskiego 8/3

Rejestracja: 603 901 717

Magister psychologii, psychoterapeuta psychodynamiczny

Szkolenia zawodowe: Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Pani mgr. Agnieszka Maciejewska-Ojrzyńska jest czynnym psychoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W latach 2010-2020 pracowała jako psycholog i psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego AKME-D (praca z pacjentami z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami osobowości). Od 2013 do dzisiaj prowadzi samodzielną praktyką psychologiczno-psychoterapeutyczną koncentrują się tam na prowadzeniu długoterminowej psychoterapii wglądowej. W latach 2001-2002 odbyła wolontariat w fundacji Equal Peopal w Londynie, jest też absolwentem studiów podyplomowych Szkole Wyższej Psychologii Społecznej z zakresu prowadzenia mediacji.

Pani mgr. Agnieszka Maciejewska-Ojrzyńska w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzi psychoterapię w modelu psychodynamicznym pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi, fobiami oraz innymi zaburzeniami nerwicowymi. Pracuje również z  osobami zgłaszającymi się z znaczącymi trudnościami funkcjonalnymi i społecznymi (np. problemami relacyjnymi) oraz z pacjentami z zaburzeniami osobowości.  W obszarze jej kompetencji zawodowych szczególnie istotnym jest umiejętność łączenia doświadczenia klinicznego z pogłębioną refleksją psychodynamiczną.

Pani mgr. Agnieszka Maciejewska-Ojrzyńska pracuje pod stałą superwizją, regularnie uczestniczy w szkoleniach zawodowych i seminariach klinicznych. Jest czynnym członkiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.