Dr Tomasz Wieczorek

Lekarz, specjalista psychiatra

 

Zakres usług medycznych:

  • Konsultacje psychiatryczne / leczenie zaburzeń snu
  • Aktygrafia / diagnoza zaburzeń snu
  • Diagnoza psychiatryczna
  • Leczenie farmakologiczne

 

Miejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed, ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

Kierownik Poradni Medycyny Snu HarmonyMed

Lekarz specjalista, obecnie zatrudniony w Klinice Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu; wcześniej realizował szkolenie specjalizacyjne w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. we Wrocławiu. Doktorant w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Pan dr Tomasz Wieczorek w swojej dotychczasowej pracy zawodowej w sposób szczególny koncentrował się na obszarach związanych z diagnozą i leczeniem bezsenności. Do obszaru jego zainteresowań klinicznych należy również diagnoza i leczenie innych zaburzeń psychosomatycznych oraz innych zaburzeń snu w szczególności: obturacyjnego bezdechu sennego, bruksizmu, parasomnii oraz chronobiologicznych zaburzeń snu.

Pan dr Tomasz Wieczorek ukończył szkolenia z zakresu diagnostyki i leczenia zaburzeń snu prowadzone przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. Ukończył on również kurs elektroencefalografii prowadzony przez Klinikę Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Pan dr Tomasz Wieczorek był aktywnym uczestnikiem (prezentacje) kluczowych konferencji naukowych poświęconych medycynie snu: World Sleep Congress w Pradze w 2017 roku oraz World Sleep Congress w Vancouver w 2019 roku.

Pan dr Tomasz Wieczorek był też aktywnym uczestnikiem (prezentacje, wystąpienia) konferencji naukowych poświęconych psychiatrii i medycynie psychosomatycznej: European Association of Psychosomatic Medicine w Weronie w 2018 roku, European Association of Psychosomatic Medicine w Rotterdamie w 2019 roku oraz European Psychiatry Association w Warszawie w 2019 roku.

Pan dr Tomasz Wieczorek jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwo Badań nad Snem, European Sleep Research Society, World Sleep Society oraz European Association of Psychosomatic Medicine.

W ramach prowadzonej przezeń działalności badawczej pan dr Tomasz Wieczorek jest autorem szeregu publikacji w zarówno w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Koncentrują się one na dwóch kluczowych obszarach jego zainteresowań naukowych: medycynie snu (interdyscyplinarne i psychiatryczne aspekty medycyny snu, bruksizm nocny, funkcjonowanie poznawcze w zaburzeniach snu, parasomnie, obturacyjny bezdech senny, bezsenność) oraz technikach neurostymulacyjnych (w tym Głębokiej Stymulacj Mózgu (DBS) oraz Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej (TMS)).