Poradnia psychoterapii medycznej.

W Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzone jest psychoterapia zaburzeń psychogennych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń osobowości oraz złożonych zespołów dysfunkcji behawioralnych.

Psychoterapeuci pracujący w Poradni HarmonyMed prowadzą również psychoterapię młodzieży (od 13 roku życia) oraz terapię małżeństw i par.

Psychoterapeuci pracujący w Poradni HarmonyMed prowadzą psychoterapię psychodynamiczną, psychoterapię poznawczo-behawioralną, psychoterapię integratywną oraz inne uznane medycznie formy psychoterapii. W procesie diagnozy i leczenia pacjentów współpracują oni z innymi członkami kadry medycznej Poradni HarmonyMed (lekarzami i psychologami klinicznymi).

Wszyscy psychoterapeuci pracujący w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed ukończyli (bądź są na końcowym etapie szkolenia) całościowe kursy psychoterapii akredytowane przez renomowane towarzystwa naukowe – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Wszyscy psychoterapeuci pracujący w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed mają doświadczenie kliniczne związane z pracą w służbie zdrowia, odbywali staże w renomowanych ośrodkach prowadzących psychoterapię, uczestniczyli w wielu dodatkowych szkoleniach zawodowych. Wszyscy z nich są też członkami któregoś z stowarzyszeń zawodowych, biorą udział w seminariach szkoleniowo-klinicznych i konferencjach naukowych (również czynnie jako prelegenci i wykładowcy).

Wsparcie merytoryczne zespołowi psychoterapeutów Poradni HarmonyMed zapewniają zatrudnieni w Poradni HarmonyMed certyfikowani superwizorzy psychoterapii – Katarzyna Ćwirko-Kusztan (kierownik Poradni), Krzysztof Małyszczak oraz Marek Tomaszewski (aplikant superwizor). Nasi psychoterapeuci korzystają oczywiście tez z wsparcia merytorycznego innych superwizorów certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.    

W Poradni HarmonyMed psychoterapeuci prowadzą terapię depresji i innych zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych (lęku uogólnionego, lęku napadowego, fobii), neurastenii, zaburzeń adaptacyjnych (lękowych i depresyjnych), zaburzeń związanych z stresem (w tym Zespołu Stresu Pourazowego), zaburzeń pod postacią somatyczną (zaburzeń somatyzacyjnych oraz nerwic układowych), zespołu wypalenia zawodowego oraz szeregu innych schorzeń psychogennych.

Specjaliści pracujący w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzą również superwizje indywidualne i grupowe, szkolenia merytoryczne i seminaria szkoleniowo-superwizyjne skierowane do psychoterapeutów z innych ośrodków klinicznych.