Krzysztof Solarewicz

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamicznyZakres usług medycznych:

  • Psychoterapia psychodynamicznaMiejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

Szkolenia zawodowe z zakresu psychoterapii

Całościowe, czteroletnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, prowadzone przez Krakowskie Towarzystwo Psychodynamiczne

Wykształcenie

Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej: psychologia (z specjalnością z psychologii klinicznej)

 

Doświadczenie kliniczne

Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej Salus w Długołęce: psychoterapeuta psychodynamiczny dorosłych; psycholog (konsultacje wstępne, interwencja kryzysowa oraz wsparcie psychologiczne)

Oddział Dzienny Psychiatryczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu: psycholog (staż kliniczny)

Pan mgr. Krzysztof Solarewicz jest czynnym psychoterapeutą psychodynamicznym z złożonym, wielowymiarowym spojrzeniem na pacjenta uwzględniającym jego osadzenie rodzinne, społeczne i predyspozycje konstytucjonalne. Od wielu lat jest on również osobą aktywną zawodowo w obszarach związanych aktywnościami kreatywnymi, twórczymi i edukacyjnymi. W  zainteresowań zawodowych pana mgr Krzysztofa Solarewicza mieszczą się zarówno koncepcja modelu psychoterapii opartej na przeniesieniu Otto Kernberga jak i też idee Carla Junga podkreślające znaczenie złożonej relacji intuicji i mądrości w procesie psychoterapii.

Pan mgr Krzysztof Solarewicz prowadzi psychoterapię z pacjentami pozostającymi w długoterminowym lub ostrym kryzysie psychicznym, zmagającymi z istotnymi konfliktami intrapsychicznymi współistniejącymi z znaczącymi trudnościami relacyjnymi. Przeciążenie emocjonalne skutkujące zubożeniem psychicznym, utrata potencjału kreatywnego oraz następcze załamanie linii życiowej pacjentów są w jego ocenie jednoznacznym wskazaniem do podjęcia długoterminowej psychoterapii psychodynamicznej. Reflektowanie, rozumienie, cierpliwe wspieranie, taktowne konfrontowanie i modyfikowanie wzorców przeżywania są najważniejszymi narzędziami pracy psychoterapeuty psychodynamicznego.

Pan mgr. Krzysztof Solarewicz w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzi psychoterapię w modelu psychodynamicznym pacjentów z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami psychotycznymi oraz zaburzeniami lękowymi, fobiami i innymi zaburzeniami nerwicowymi.

Pan mgr Krzysztof Solarewicz pracuje pod stałą superwizją, regularnie uczestniczy w szkoleniach zawodowych i seminariach klinicznych. Jest czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.