Mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan

Kierownik Poradni Psychoterapii Medycznej, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta psychodynamiczny, superwizor psychoterapii

 

Zakres usług medycznych:

  • Psychoterapia psychodynamiczna / Brak dostępnych terminów !
  • Superwizja psychoterapeutów / Brak dostępnych terminów !

 

Miejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed, ul. Szybka 1D/A
  • Poradnia HarmonyMed, ul. Mierosławskiego 8/3

Rejestracja: 780 143 176

Kierownik Poradni Psychoterapii Medycznej, superwizor zespołu Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed.

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Superwizor psychoterapii (certyfikat SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Odbyła wiele szkoleń (w tym czteroletni Kurs Psychoterapii organizowany przez Klinikę Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) i staży klinicznych w renomowanych ośrodkach klinicznych prowadzących psychoterapię. Stale pozostaje pod superwizją. 

Pani mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej zarówno pacjentów dorosłych jak i adolescentów. Jest też superwizorem szkoleniowym wielu dolnośląskich psychoterapeutów wspierając proces edukacji zawodowej młodszych kolegów (w tym procesy certyfikacji).  

Pani mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan prowadzi też superwizję kilku dolnośląskich zespołów klinicznych (psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów, pielęgniarek, pracowników socjalnych) między innymi:  Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, Oddziałów Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży i Dziennego Psychiatrycznego Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz zespół terapeutyczny Punktu Interwencji Kryzysowej w Świdnicy.

Pani mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan od wielu lat jest też czynnie zaangażowana w aktywność dolnośląskiego środowiska psychoterapeutów i psychologów klinicznych. Jest członkiem-założycielem i aktualnym prezesem zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Sekcji Naukowej Psychoterapii) oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Wykładowca Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, prowadzi zajęcia w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej. Autorka wielu wystąpień prezentowanych na ogólnopolskich konferencjach naukowych i seminariach szkoleniowych.  

Pani mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed koordynuje pracę zespołu psychoterapeutycznego, prowadzi superwizję członków zespołu Poradni oraz konsultuje pacjentów. 

We współpracy z Poradnią Psychoterapii Medycznej HarmonyMed pani mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan prowadzi również szkolenia merytoryczne  i seminaria superwizyjne skierowane do psychoterapeutów z innych ośrodków klinicznych.