Dr Tomasz Ciba

Lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamicznyZakres usług medycznych:

  • Konsultacje psychiatryczne / leczenie zaburzeń psychicznych
  • Diagnoza psychiatryczna
  • Leczenie farmakologiczne
  • Konsultacje psychiatryczne / diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych u pacjentów w wieku senioralnym
  • Konsultacje psychiatryczne / diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych w przebiegu uzależnień
  • Konsultacje psychiatryczne / Wizyty psychiatryczneMiejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

Specjalistyczna Prywatna Praktyka Psychiatryczna w Trzebnicy: lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta (diagnoza, leczenie, terapia pacjentów z zróżnicowanymi zespołami zaburzeń psychicznych w tym z zespołami uzależnień od substancji psychoaktywnych)

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu „Terra” w Grzebielinie: lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta (diagnoza, leczenie, terapia pacjentów z zespołami uzależnień od substancji psychoaktywnych)

Ośrodek Badawczo–Naukowo–Dydaktyczny Chorób Otępiennych w Ścinawie: lekarz psychiatra (diagnoza i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z zaburzeniami otępiennymi)

Szpital Powiatowy w Miliczu, Oddziale Ogólnopsychiatryczny Żeński: lekarz specjalista psychiatra, ordynator oddziału (diagnoza i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi)

Wojewódzki Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy: lekarz psychiatra, kierownik oddziału (diagnoza i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi)

Wojewódzki Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, Oddział Psychiatryczny: lekarz psychiatra (diagnoza i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi)

 

Szkolenia zawodowe z zakresu psychiatrii i psychoterapii

Specjalizacja z psychiatrii (2013-2019)

Czteroletnie Studia podyplomowe na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej akredytowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 

Psychiatria sądowa i orzecznictwo sądowo-psychiatryczne (kurs w ramach specjalizacji z psychiatrii)

Podstawy psychiatrii dzieci i młodzieży(kurs w ramach specjalizacji z psychiatrii)

Podstawy terapii rodzin(kurs w ramach specjalizacji z psychiatrii)

Wykształcenie

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

Lekarz, specjalista psychiatra z znaczącym i zróżnicowanym doświadczeniem klinicznym, psychoterapeuta psychodynamiczny.

Pan dr Tomasz Ciba odbył wiele szkoleń zawodowych, w tym czteroletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii psychodynamicznej realizowany przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, akredytowane przez Sekcją Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbywała on również staże kliniczne w renomowanych ośrodkach klinicznych prowadzących leczenie psychiatryczne oraz psychoterapeutyczne.

Pan dr Tomasz Ciba w swojej dotychczasowej pracy zawodowej w sposób szczególny koncentrował się na obszarach związanych z diagnozą i leczeniem zaburzeń lękowych, zaburzeń afektywnych (w tym depresyjnych), zaburzeń psychotycznych oraz zaburzeń osobowości. Ma ona też znaczące doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi w związki z nadużywaniem (lub uzależnieniem) od substancji psychoaktywnych.

Do obszaru jego aktywności klinicznej należało również prowadzenie diagnozy i leczenia zróżnicowanych zaburzeń psychogennych u pacjentów w wieku senioralnym: zarówno zaburzeń poznawczych (w ścisłej współpracy w neuropsychologiem) jak i też zaburzeń lękowych i depresyjnych. W jego ocenie zbyt często ignoruje się konieczność wdrożenia pogłębionej diagnozy i leczenia skojarzonego u pacjentów w wieku senioralnym z złożonymi dysfunkcjami psychicznymi (np. łagodnymi zaburzeniami poznawczymi z współistniejącymi zaburzeniami lękowymi czy depresyjnymi).

Pan dr Tomasz Ciba w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi diagnozę i leczenie psychiatryczne pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, fobii, neurastenii, zaburzeń adaptacyjnych, zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz innych zaburzeń psychogennych.

Długoletnie i zróżnicowane doświadczenia zawodowe pana dr. Tomasza Ciby związane z pracą w zespołach interdyscyplinarnych w różnych ośrodkach medycznych pozwalają mu na wnikliwą ocenę stanu psychicznego zgłaszających się do niego pacjentów. Pozwala to mu to na dokonanie precyzyjnej oceny co do wyboru właściwego modelu leczenia oraz adekwatnej formuły dalszego, całościowego postępowania terapeutycznego (leczenie monoterapeutyczne czy też skojarzone, zindywidualizowana ocena co do wyboru modelu najbardziej efektywnej klinicznie psychoterapii dla danego pacjenta).

Pan dr Tomasz Ciba w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi konsultacje pacjentów w wieku senioralnym z podejrzeniem wystąpienia zaburzeń poznawczych (w tym otępień) oraz innych zaburzeń psychicznych celem oceny wskazań co do ich dalszej terapii farmakoterapeutycznej i psychologicznej.

Pan dr Tomasz Ciba w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi również konsultacje osób z podejrzeniem zespołu uzależnienia oraz zespołu współuzależnienia (zarówno od substancji psychoaktywnych jak i uzależnień behawioralnych) celem oceny wskazań co do ich dalszej terapii psychologicznej.

Pan dr Tomasz Ciba w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed konsultuje pacjentów pod kątem wskazań do podjęcia oraz wyboru modelu dalszej psychoterapii. Ważnym jest dla niego zarówno dokonanie właściwej oceny wskazań klinicznych co do dalszego leczenia psychoterapeutycznego jak i też zdefiniowanie realnych oczekiwań pacjenta w tym obszarze. Psychoterapia jest w jego ocenie kluczową metodą leczenia zaburzeń psychogennych, musi być ona jednak wdrażana w sposób przemyślany i w pełni akceptowany przez pacjenta.

Pan dr Tomasz Ciba prowadzi również konsultacje psychiatryczne w ramach wizyt domowych na terenie miasta Wrocław, gminy Wisznia Mała, gminy Długołęka, gminy Trzebnica.  Dokładne dostępne terminy, koszty wizyt i rejestracja  dostępne są tutaj.

Pan dr Tomasz Ciba jest czynnym członkiem towarzystw zawodowych: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Pan dr Tomasz Ciba pracuje pod stałą superwizją, czynnie uczestniczy też w szkoleniach oraz konferencjach psychiatrycznych i psychoterapeutycznych.