Osadzenie psychoterapii w tradycji. Rzemiosło medyczne

Psychoterapia a tradycja medyczna. Uniwersytety

Osadzenie psychoterapii w tradycji. Leczenie Słowem

Plastyczność mózgu a psychoterapia. Tezy Kandela

Trzy wymiary przestrzeni w psychoterapii

Superwizja w psychoterapii

Standardy w psychoterapii

Psychoterapeuta – kwalifikacje i kompetencje zawodowe